AACD 2016 (29 Sept-2 Oct)
International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days

FINANCIAL SUPPORT OF TUBITAK FOR YOUNG TURKISH PARTICIPANTS

Young Turkish participants can apply to TUBITAK for financial support.

The programme name is "2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği" 

Some informations as Turkish:

Başvuru Koşulları

Yazıcı-dostu sürüm
 • Yurtiçinde öğrenim gören veya çalışan katılımcıların bireysel olarak başvuru yapıyor olması,
 • Başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinde en az lisans 3. sınıf düzeyinde öğrenim gören, 35 yaşını aşmamış, yurtiçinde bir etkinliğe katılarak sözlü bildiri sunumu yapıyor olması (etkinliğin sadece poster sunumu ile yapıldığının belgelenmesi durumunda poster sunumu da desteklenebilir.)
 • Katılmak istenilen etkinliğin, araştırmacının bilim alanı ile ilgili güncel, ileri bilgileri kapsayan ve bu alanda önemli kabul edilen kongre, sempozyum veya sunumlu konferans olması,
 • Etkinlikte bildiri/poster sunacak tek kişi olması (destek talep eden kişi ilk iki yazar içinde olmalı ve ilk yazar sunmuyorsa, sunacak olan yazar ilk yazardan imzalı yazı almalıdır),
 • En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak,
 • Bu programdan son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması veya en az 2 kez düzenli olarak yapılmış olması (en az 3.sünün düzenleniyor olması),
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,
 • Başvuru tarihinde Türkiye’de bulunmak (Başvuru tarihleri içerisinde öğrenim/araştırma/çalışma vb. nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz)

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar. 

 

Başvuru Formları

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:

 1. Online başvuru formu (Başvuru sahibi verileri online başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır)
 2. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi (Örnek özgeçmiş formu için tıklayınız)
 3. Adayın kurumundan veya başka bir kurum/kuruluştan destek alıp almadığını belirten imzalı dilekçesi
 4. Katılımcının etkinlikte sözlü sunum yapacağını belirten bildiri/poster kabul mektubu (Hakem değerlendirilmesinden sonra kabul edilecek bildiriler için yazarlara e-mail yoluyla kabul belgesi gönderilecektir, sekreteryaya lütfen bu konu  hakkında yazamayınız)
 5. Bildiri tam metni ve özeti veya sunulacak poster (pdf formatında)
 6. Adayın isminin ve diğer katılımcıların isimlerinin yer aldığı etkinlik programı veya etkinlik katılımcı listesi (Belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız)
 7. Etkinliğin hakemli veya düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge (Belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız)

ÖNEMLİ NOT1: Poster sunumu yapacak kişilerin etkinliğin tamamının poster sunumundan oluştuğunu gösteren belgeyi yüklemeleri zorunludur.

ÖNEMLİ NOT2: Usulüne uygun olmayan, eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.


LINKS